Przejdź do głównej treści

DFK Suwałki

Dyskusyjne Forum Kultury to cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na temat bieżących problemów środowiska. To część projektu Podlaski Pomost Kultury realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez NCK. Ideą DFK, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych sektorów i terenów województwa podlaskiego. Dzięki poznaniu działalności innych uczestników możliwe jest zainicjowanie wspólnych działań, dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także zasobami na potrzeby realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej. 
Stawiamy na nową formułę spotkań, w trakcie których możliwa będzie swobodna dyskusja uczestników na temat współpracy instytucji kultury i edukacji z województwa podlaskiego. Na Podlasiu funkcjonuje wiele podmiotów, które mogą wspierać swoją działalność, realizować partnerskie projekty, wymieniać się doświadczeniami; DFK pozwala na poznanie się partnerów z różnych części województwa i różnych sektorów oraz podjęcia rozmowy o wspólnych możliwościach i problemach. 

Dyskusyjne Forum Kultury 16.06.2016 r. - Suwałki (Suwalski Ośrodka Kultury)

Pierwsze Dyskusyjne Forum Kultury dotyczyło współpracy pomiędzy instytucjami z różnych części regionu przy realizacji podobnych projektów, korzystania z istniejących rozwiązań, dzielenia się zasobami, wspierania wzajemnej działalności.  Wzięły w nim udział osoby z różnych części województwa, reprezentujące różnego rodzaju instytucje i doświadczenia, posiadające ciekawe pomysły i chęci do współpracy (przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury i edukacji z całego województwa, a także osoby zainteresowane współpracą na rzecz rozwoju edukacji kulturowej z Suwałk). 

Panel dyskusyjny: „Jak współpracować na rzecz edukacji kulturowej”

Paneliści:
  • Cezary Jan Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
  • Małgorzata Dudzińska – dyrektor Stowarzyszenia Euroregion Niemen
  • Mariusz Augustyniak - Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim
  • Bożena Kamińska – dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury
  • Piotr Kuczek  specjalista ds. analiz, Suwalski Ośrodek Kultury
Moderacja:
Damian Dworakowski – koordynator projektu Podlaski Pomost Kultury 

Linki

Media Społecznościowe