Przejdź do głównej treści

Giełda Projektów

Film, animacja, bajka, teatr, taniec, a nawet własna telewizja internetowa. 14 projektów zrealizowanych w regionie w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury można było poznać na Giełdzie projektów w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury. Podlaski Pomost Kultury to program wspierający edukację kulturową w całym województwie. Uczy młodzież nie tylko korzystać z oferty kulturowej, ale także ją tworzyć. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku realizuje go wspólnie z Narodowym Centrum Kultury oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Animatorzy kultury, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli uczestniczyć w warsztatach z zakresu animacji kulturowej, a potem wykorzystać swoje umiejętności przy własnym projekcie. Za 120 tysięcy zł udało się zrealizować 14 różnorodnych projektów. Giełda była okazją by je zaprezentować, ale nie tylko. Była to szansa na to, aby porozmawiać z animatorami kultury i edukatorami z całego województwa, poznać ciekawe projekty kulturalne i zapoznać się z ofertami edukacyjnymi różnych placówek skierowanymi do dzieci i młodzieży z naszego województwa. Na giełdzie oprócz projektów realizowanych w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury, prezentowały się także podlaskie instytucje kultury i placówki edukacyjne, m.in. Galeria im. Sleńdzińskich, Dom Kultury w Czarnej Białostockiej czy Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, a także stypendyści marszałka województwa. Kolejna szansa na podniesienie umiejętności i realizację własnych pomysłów już w przyszłym roku.


Linki

Media Społecznościowe