Przejdź do głównej treści

Konferencja rozpoczynająca drugi rok realizacji projektu

PODLASKI POMOST KULTURY – rusza nabór projektów z edukacji kulturowej
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku kontynuuje projekt Podlaski Pomost Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.
W roku ubiegłym WOAK w ramach projektu przeprowadził diagnozę potrzeb w zakresie edukacji kulturowej w województwie podlaskim i w odpowiedzi na nie zorganizował warsztaty i szkolenia dla animatorów, nauczycieli oraz lokalnych liderów. Przeszkoliliśmy 150 osób. Organizowaliśmy konferencje i Dyskusyjne Fora Kultury, w których udział wzięło ponad 200 osób. Ogromnym sukcesem okazał się też regranting, czyli konkurs na lokalne projekty z zakresu edukacji kulturowej. Za kwotę 120 tysięcy złotych udało się dofinansować 14 projektów, a przez to przeprowadzić szereg działań, które rozbudzały kreatywność i innowacyjność u dzieci i młodzieży, uczyły nie tylko uczestniczenia w kulturze, ale również tworzenia oferty kulturalnej. Zrealizowane projekty w większości miały charakter interdyscyplinarny – od warsztatów tanecznych, teatralnych, plastycznych, dziennikarskich, przez ciekawe happeningi, publikacje, po samodzielnie przygotowane filmy, albumy i komiksy. Efekty większości z nich można było zobaczyć podczas zorganizowanej w Spodkach WOAK Giełdy Projektów.
W tym roku – mimo zmniejszonej dotacji NCK dla całego programu Bardzo Młoda Kultura, a podtrzymaniu dofinansowania dla WOAK ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – projekt Podlaski Pomost Kultury będzie kontynuowany.
To bardzo dobry projekt, który dociera do społeczności lokalnej, do gmin i współpracujących tam instytucji, szkół oraz gminnych ośrodków – przekonuje Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego. – Dlatego chcemy go kontynuować, bo ubiegły rok pokazał, że to przedsięwzięcie jest dobrze odbierane i podoba się lokalnym społecznościom.
 
Na dofinansowanie projektów WOAK ponownie przeznaczy 120 tysięcy złotych, co oznacza, że będzie można za tę kwotę sfinansować kilkanaście projektów. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, sfinansujemy około 14 projektów. Ich realizacja potrwa od lipca do października, więc bez wątpienia sezon wakacyjny i pierwsze miesiące roku szkolnego będą bogate w różne inicjatywy lokalne – nie kryje zadowolenia Cezary Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Przy ocenie wniosków ważne będzie dostosowanie planowanych działań do potrzeb lokalnych społeczności, zainteresowań i wieku odbiorców, aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży na wszystkich etapach realizacji projektu, atrakcyjność działań, ich oryginalność, multimedialność, innowacyjność, wykorzystanie lokalnego potencjału i zaangażowanie lokalnej społeczności. Nabór wniosków potrwa od 4 do 28 maja 2017 r.
Podczas realizacji projektu WOAK cały czas będzie wzmacniać kompetencje lokalnych liderów kultury poprzez doradztwo, warsztaty i szkolenia. Z myślą o obszarach województwa, w których potencjał rozwoju kultury i poziom edukacji kulturowej jest najmniejszy, zorganizujemy spotkania informacyjne. Odwiedzimy większość powiatów, gdzie będziemy podkreślać wagę współpracy międzysektorowej między środowiskiem kultury i oświaty, między organizacjami pozarządowymi a samorządami oraz wskazywać właściwe drogi w zdobywaniu środków zewnętrznych na działania z zakresu edukacji kulturowej. Podczas sześciu spotkań warsztatowych i sześciu mentoringowych będziemy dbać o podwyższanie kompetencji lokalnych kadr kultury, uczyć nowoczesnej animacji i przede wszystkim tworzyć sieć stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi województwa podlaskiego. A wszystko po to, by wzmocnić ofertę edukacji kulturowej dostępnej dla podlaskiej młodzieży.
Konferencja otwierająca II rok realizacji projektu Podlaski Pomost Kultury „Finansowanie kultury w samorządach lokalnych” już 4 maja w Spodkach WOAK. Pierwsze tegoroczne Dyskusyjne Forum Kultury „Turystyka kulturalna na Podlasiu” – 18 maja w Augustowie.
 
Przed nami kolejne dwa lata możliwości – inicjatywy planowane przez animatorów i nauczycieli oraz pomysły, które czekają na realizację!

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na konferencję:

Finansowanie kultury w samorządach lokalnych
Konferencja rozpoczynająca drugi rok realizacji projektu
Podlaski Pomost Kultury
4 maja 2017 r.
godz. 11:00–14:00

W trakcie konferencji poruszymy tematy związane z finansowaniem działań kulturalnych realizowanych w samorządach lokalnych i małych społecznościach. Program skierowany jest szczególnie do przedstawicieli władz samorządowych: wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych, dyrektorów instytucji kultury.

Do udziału w konferencji zapraszamy także wszystkie podmioty iosoby, które chcą włączyć się w rozwój edukacji kulturowej w naszym województwie: edukatorów, animatorów, nauczycieli, pracowników oświaty, instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji przedstawimy szczegóły działań w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury w roku 2017. Zaprezentujemy formy wsparcia finansowego Państwa inicjatyw w ramach prowadzonego przez nas systemu grantowego, bezpłatne szkolenia, warsztaty i konsultacje oraz działania badawcze i sieciujące.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu, a zwłaszcza w  dyskusjach, w których poruszać będziemy tematy bezpośrednio wpływające na Państwa działalność. Biorąc w nich udział,będą Państwo mogli nie tylko poznać inspirujące doświadczenia i opinie zaproszonych prelegentów, ale przede wszystkim podzielić się swoimi spostrzeżeniami czy opisać problemy spotykane w codziennej pracy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

4 maja 2017 roku

 

10:30–11:00  – rejestracja uczestników

 

Część I

 

11:00–11:30 – otwarcie Konferencji

Maciej ŻYWNO – wicemarszałek województwa podlaskiego

Cezary Jan MIELKO – dyrektor WOAK w Białymstoku

Damian DWORAKOWSKI – koordynator projektu, WOAK w Białymstoku

 

11.30–12:30– wystąpienie eksperta

Ekonomia, kultura, rozwój. Kontekst globalny, kontekst lokalny

prof. dr hab. DOROTA ILCZUK – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

 

12:30 –12:45  – przerwa kawowa

Część II

 

12:45–13:00 – działania w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury 2017

konkurs regrantingowy, szkolenia, działania sieciujące, wsparcie mentoringowe, badania, spotkania

 

13:00–14:00 – spotkanie informacyjne na temat zasad udziału i sporządzania wniosków w ramach konkursu regrantingowego

 

14:00 – zakończenie

 

 

Linki

Media Społecznościowe