Przejdź do głównej treści

Konferencja, forum kultury i giełda projektów - 8 XI

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 8 listopada 2017 roku zaprasza na konferencję, Dyskusyjne Forum Kultury oraz Giełdę Projektów - wydarzenia zorganizowane w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury.

Jeżeli jesteś animatorem lokalnym, nauczycielem, pracujesz w ośrodku kultury lub samorządzie, albo też zwyczajnie interesuje Cię szeroko pojęta kultura i edukacja kulturalna w naszym regionie, to spotkanie jest właśnie dla Ciebie. Przyjedź, posłuchaj, a nawet zabierz glos w dyskusji!

Plan konferencji
„Żywa Kultura Ludowa – odtwarzanie czy adaptacja?”
Białystok, WOAK Spodki, 8 listopada 2017 r.

09:30–10:00  Rejestracja
10:00–10:10  Oficjalne rozpoczęcie konferencji
Cezary Jan Mielko – Dyrektor WOAK w Białymstoku
Maciej Żywno – Marszałek Województwa Podlaskiego
Damian Dworakowski – koordynator projektu Podlaski Pomost Kultury
 
Wykłady otwarte

10:10–10:30
Edukacja kulturalna na terenie Polski na przykładzie programu Bardzo Młoda Kultura – po dwóch latach jego funkcjonowania Maciej Frąckowiak
Maciej Frąckowiak – koordynator obsługi merytorycznej Programu Bardzo Młoda Kultura; socjolog, zainteresowany formami aktywności i bezczynności społecznej w miastach, a także obrazem, który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor tekstów, kurator i inicjator działań w tych obszarach. Od 2015 r. pomaga przy tworzeniu i obsłudze Programu Bardzo Młoda Kultura. W Instytucje Socjologii UAM przygotowuje pracę doktorską o strategiach interwencji wizualnej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

10:30–11:15
 Kultura pogranicza, szanse i wyzwania – Agnieszka Drelich-Magdziak, Krzysztof Magdziak
Agnieszka Drelich-Magdziak – animatorka społeczno-kulturalna, pedagożka, streetworkerka, ceramik. Przez wiele lat związana z Międzynarodowym Ruchem ATD Quart Monde. Pracowała na ulicy z dziećmi w Brazylii, Peru, we Francji oraz Polsce, realizując projekty społeczno-kulturalne (wystawy, spektakle, działania z książkami, konferencje). Od kilku lat związana z Górznem, inicjatorka i realizatorka wielu projektów, jak „Lato w teatrze” czy wJANki w Górznie. Wiceprezes Fundacji Jaskółka.
Krzysztof Magdziak – animator kultury, streetworker, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie. Przez wiele lat pracował z dziećmi na ulicach we Francji, w Peru i w Brazylii. Dobry duch wszelkich działań kulturalnych w gminie Górzno, który łączy ludzi i środowiska.
 
 
11:15–12:15 Współczesna kultura ludowa – reanimacja czy kontynuacja? Pomiędzy tradycją żywą a jej rozdygotanym odbiciem. Rozważania, jak działać w terenie – dr Joanna Dziadowiec 
Joanna Dziadowiec – doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny UJ). Laureatka XI edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (I miejsce, monografia pt. Festum Folkloricum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej, Warszawa 2016).
Wiceprzewodnicząca ds. akademickich i badawczych sekcji młodych Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV World – organizacji konsultacyjnej UNESCO. Badacz, ekspert dziedzinowy Fundacji Obserwatorium Żywej. Główne obszary zainteresowań naukowo-badawczych i tematyka dotychczasowych publikacji: interdyscyplinarne krytyczne i stosowane studia nad dziedzictwem kulturowym i pamięcią kulturową w kontekście różnorodności i zrównoważonego rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa niematerialnego, dziedzictwa mniejszości i dysonansowego, transformacji tradycji, trendów zmian w folklorze i kulturze ludowej). Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Współtwórca i wykonawca w ponad 20 projektach badawczych oraz wdrożeniowych i kulturalnych. Badania naukowe łączy z praktyką jako menedżer i animator przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, koordynator naukowo-merytoryczny, mentor i konsultant projektów, festiwali i mediów, członek organizacji kulturalnych.

(12:15–12:30)
Przerwa kawowa

Dyskusyjne Forum Kultury

(12:30–14:00)
Jak zachęcać młodzież do kultywowania kultury ludowej i tradycyjnej

Prelegenci:
Dariusz Kryszpiniuk – kierownik działu Muzyczno-Teatralnego WOAK w Białymstoku
dr Joanna Dziadowiec – Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej IOV World, Obserwatorium Żywej Kultury
Elżbieta Fionik dyrektor Bielskiego Domu Kultury
Agnieszka Drelich-Magdziak  i Krzysztof Magdziak Pracownia na kółkach
Moderacja: Damian Dworakowski

(14:00–14:30)
Przerwa kawowa

Giełda Projektów
(14:30–16:00) Prezentacja 14 projektów realizowanych w ramach II edycji konkursu regrantingowego w ramach Podlaskiego Pomostu Kulturyrealizatorzy projektów z terenu całego województwa
Networking

Linki

Media Społecznościowe