Przejdź do głównej treści

Dzień pod znakiem kultury w WOAKu

8 listopada białostockie Spodki przy ul. św. Rocha 14 po brzegi wypełniły się rozmowami o kulturze. Hasłem przewodnim wydarzenia była: „Żywa Kultura Ludowa – odtwarzanie czy adaptacja?”. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprosił na, zorganizowane w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury: konferencję, Dyskusyjne Forum Kultury oraz Giełdę Projektów Kulturalnych.

WOAK do rozmów zaprosił animatorów, nauczycieli, pracowników samorządu i wszystkich tych, których interesuje szeroko pojęta kultura i edukacja kulturalna w naszym regionie. Warto było przyjść, posłuchać, zabrać głos w dyskusji, poznać ciekawe projekty.

Dzisiaj rozmawialiśmy o kulturze ludowej, ale w wymiarze współczesnym, w jaki sposób dotrzeć z kulturą ludowa do młodego odbiorcy. Jest to ważne o tyle, że bardzo często kultura ludowa jest niedoceniona, traktowana z lekceważeniem. A tak się składa, że kultura ludowa, tradycyjna, jest podstawą każdej kultury – mówił podczas konferencji Cezary Jan Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Po dwóch latach działań na tym polu upewniliśmy się, że realizacja mikroprojektów ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju kultury na poziomie lokalnym. Przede wszystkim wspieramy merytorycznie, pomagamy w prowadzeniu rożnych działań, druga kwestia to mikrogranting, czyli wparcie finansowe w ramach programu Bardzo Młoda Kultura – dodał. 

Dzięki wykładom, debatom i rozmowom z ekspertami spotkanie miało ważny wymiar edukacyjny. Podczas konferencji prelegenci pochylili się nad ważną i bliską dla naszego regionu kulturą pogranicza – szansami i wyzwaniami z nią związanymi, została podjęta próba oceny kondycji współczesnej kultury ludowej oraz tradycji. W trakcie Dyskusyjnego Forum Kultury można było dyskutować o tym, jak zachęcić młodzież do kultywowania kultury ludowej i tradycyjnej.

Podlaski Pomost Kultury to jeden z ciekawszych i ważniejszych projektów, jakie udało nam się zrealizować. Nam, czyli Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowemu Centrum Kultury, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Białymstoku, Urzędowi Marszałkowskiemu oraz Państwu. Państwa rola była najważniejsza, bo to wy realizowaliście swoje projekty w terenie – zwrócił się do lokalnych koordynatorów Anatol Wap, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.

W spotkaniu wziął udział  Maciej Frąckowiak , socjolog, koordynator obsługi merytorycznej Programu Bardzo Młoda Kultura, który przedstawił efekty tegorocznej edycji w skali ogólnopolskiej. Wśród zaproszonych gości  była także etnolog, dr Joanna Dziadowiec z wykładem „Współczesna kultura ludowa-reanimacja czy kontynuacja? Pomiędzy tradycją żywą a jej rozdygotanym odbiciem. Rozważania, jak działać a terenie”.

O animowaniu życia kulturalnego w małej miejscowości, o trudnościach, ale także możliwościach działań opowiedzieli Agnieszka Drelich-Magdziak i Krzysztof Magdziak.

Ważnym punktemprogramu była Giełda Projektów, czyli prezentacja 14 działań zrealizowanych dzięki wsparciu regrantingowemu, a przy pomocy WOAK. W Michałowie powstała inteligentna mapa turystyczna gminy, w Krynkach tablice informacyjne o lokalnych zabytkach, w Jaświłach uczniowie napisali bloga, a w Rajgrodzie książkę kucharską. Film, fotografia, rzeźba, kulinaria, historia, sztuka, teatr, obrzędowość i wiele innych – to tylko kilka przykładów projektów kulturalnych zrealizowanych w mniejszych ośrodkach kultury w województwie podlaskim, ale takich, które skutecznie zaktywizowały lokalną społeczność .Giełda była nietylko okazją, by je zaprezentować – ale też szansą na to, aby porozmawiać z animatorami kultury, edukatorami i lokalnymi lideramiz całego regionu, poznać ciekawe projekty kulturalne i zapoznać się z ofertami edukacyjnymi różnych placówek skierowanymi do dzieci i młodzieży z naszego województwa.

Podlaski Pomost Kultury to trzyletni projekt realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku od 2016 roku. Instytucja jest regionalnym koordynatorem tego projektu w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu jest utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi województwa podlaskiego. A wszystko po to, by wzmocnić ofertę edukacji kulturowej dostępnej dla podlaskiej młodzieży. Projekt Podlaski Pomost Kultury to szansa na to, by edukacja kulturowa w naszym województwie stała się skuteczna i nowoczesna.

Wydarzenie w ramach projektu dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Kolejna szansa na podniesienie umiejętności i realizację własnych pomysłów już w przyszłym roku.

Media Społecznościowe