Przejdź do głównej treści

Konkurs 2018

Rusza III edycja Konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej”

realizowanego w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury

 

Projekt Podlaski Pomost Kultury realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, zwany dalej WOAK, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

Do udziału w Konkursie uprawnieni są wyłącznie uczestnicy warsztatów, konferencji i spotkań informacyjnych organizowanych w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury w lutym, marcu i kwietniu 2018 r., których udział potwierdza podpis na listach obecności z co najmniej jednego z tych wydarzeń.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1)      zaakceptowanie treści:

a)     Regulaminu;

b)     Formularza wniosku konkursowego – załącznik nr 1 do Regulaminu;

c)      Wytycznych do projektów – załącznik nr 2 do Regulaminu;

c)      Wydatków kwalifikowanych w projekcie – załącznik nr 3 do Regulaminu;

d)     Wzoru umowy – załącznik nr 4 do Regulaminu.

2)      przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną poprawnie wypełnionego Formularza wniosku konkursowego, z opisem projektu, w terminie od 28 lutego do 22 kwietnia 2018 r. – wyłącznie na adres e-mail pomost@woak.bialystok.pl

3)      wzięcie udziału w badaniu społecznym, o którym mowa w ust. 9.

Linki

Media Społecznościowe