Przejdź do głównej treści

Wyniki II etapu konkursu 2018

Edycja 2018 konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury została rozstrzygnięta. 140 000 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na realizację 17. projektów z terenu całego województwa.

W ramach konkursu na I Etapie (do 23 kwietnia) wpłynęły 52. wnioski, z których 6. zmuszeni byliśmy odrzucić z powodu niezgodności z regulaminem. W obradach jury brali udział: Anna Kienig, Karolina Radłowska, Tomasz Dudziński, Elżbieta Półkośnik, Joanna Gaweł. Do II etapu zakwalifikowanych zostało 25 projektów. Uczestnicy konkursu na II etapie mieli możliwość poprawy wniosków, które zostały poddane ponownej ocenie przez jury w dniach 9-11 maja.

Na spotkaniu komisji oceniającej zostało wyłonionych 17 wniosków, które będą realizowane w 2018 roku w naszym województwie. Komisja zadecydowała również o wysokości przyznanych środków, przeznaczonych na realizację poszczególnych projektów. Uczestnicy otrzymają informacje o pozycjach, jakie należy poprawić w budżetach przed podpisaniem umów. Osoby, które nie otrzymały dofinansowania w tej edycji konkursu, mogą wnioskować o przesłanie opinii jury na temat oceny wniosków. Mamy nadzieję, że będą one przydatne w dalszym myśleniu o rozwoju edukacji kulturowej w naszym województwie i aplikowaniu po inne środki na realizację tego typu działań.

Spotkanie na którym zostaną zaprezentowane zasady realizacji projektów, kwestie formalno-prawne, przydzieleni opiekunowie wspierający realizację projektów i na którym odbędzie się podpisanie umów pozwalających formalnie rozpocząć działania od dnia 18 maja odbędzie się 15 maja o godzinie 12:00 w siedzibie WOAK w Białymstoku, przy ul. Kilińskiego 8.

Linki

Media Społecznościowe