Przejdź do głównej treści

Konferencja inaugurująca PPK 2019-2021

  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na konferencję „Potencjał środowisk wiejskich w edukacji kulturowej”, która rozpoczyna realizację projektu Podlaski Pomost Kultury. Odbędzie się ona 27 czerwca 2019 r., w godz. 10:00–13:00, w Spodkach WOAK przy ul. św. Rocha 14 w Białymstoku.

  Podczas konferencji przedstawimy szczegóły działań w ramach II edycji Podlaskiego Pomostu Kultury w roku 2019. Zaprezentujemy formy wsparcia finansowego inicjatyw w ramach prowadzonego przez nas systemu grantowego, bezpłatne szkolenia, warsztaty i konsultacje oraz działania badawcze i sieciujące. Szczególną uwagę poświęcimy współpracy na rzecz edukacji kulturowej na terenach wiejskich, pokazując szansę i możliwości rozwoju działalności Kół Gospodyń Wiejskich i budowy lokalnych partnerstw.

  Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie podmioty i osoby, które chcą włączyć się w rozwój edukacji kulturowej w naszym województwie: edukatorów, animatorów, nauczycieli, pracowników oświaty, instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych, a zwłaszcza przedstawicieli kół gospodyń wiejskich z woj. podlaskiego.

  Zachęcamy do udziału w spotkaniu, szczególnie w dyskusjach, w których poruszać będziemy tematy bezpośrednio wpływające na Państwa działalność. 

  Chęć udziału prosimy zgłaszać pisząc na adres e-mail: pomost@woak.bialystok.pl 
  Koordynator projektu: Damian Dworakowski tel. 85 740 37 26

  PROGRAM:

  • 10:00–10:30Bardzo Młoda Kultura: Podlaskie – Podlaski Pomost Kultury 2019-2021.
   Plany, działania, możliwościCezary Mielko (dyrektor WOAK w Białymstoku), Damian Dworakowski (koordynator projektu)

  • 10:30–11:15Jak szukać nowego w starym, czyli o praktyczności tego, co przeszłe Ryszard Michalski
   W trakcie wystąpienia zostaną zrelacjonowane wieloletnie doświadczenie olsztyńskiego Stowarzyszenia „Tratwa” w pracy ze środowiskami będącymi depozytariuszami tradycyjnych form kultury wiejskiej.

  • 11:15–12:00Animacja społeczna na wsi, czyli co zrobić, żeby ludziom chciało się chcieć? Zbigniew Mieruński
   Jaka jest rola animatorów, liderów i organizacji pozarządowych w ożywianiu wsi? Model ABCD (AssetsBasedCommunity Development) w pracy ze społecznością lokalną – przykłady wykorzystania zasobów lokalnych jako siły napędzającej rozwój społeczny.

  • 12:00–12:15Przykłady wykorzystania kultury ludowej i tradycji lokalnych w animacji życia kulturalnego miejscowości Beata Matyskiel

  • 12:15–12:45Koła Gospodyń Wiejskich – statystyki, możliwości, szanseDepartament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP/ ARiMR
    
  • 12:30–13:00Kim jesteśmy i co nam to daje? Co możemy robić? – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich i osób działających na terenach wiejskich – Damian Dworakowski


  O PRELEGENTACH:

  Ryszard Michalski – z wykształcenia historyk sztuki, kieruje Ośrodkiem Animacji Kultury Czynnej CEiIK w Olsztynie. Animator jednej z ważniejszych inicjatyw polskiej kultury alternatywnej w latach siedemdziesiątych – olsztyńskiej „Pracowni”. Współtwórca i założyciel Stowarzyszenia „Tratwa”, w którym jest prezesem. Projektował i realizował kilkadziesiąt programów polegających na wykorzystaniu sztuki i narzędzi animacji i edukacji kulturalnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu i społecznemu. Za innowacyjność i oryginalność działań nominowany w 1996 na członka światowej organizacji „Ashoka”. W ostatnich latach zajmuje się problematyką pamięci historycznej , relacji międzygeneracyjnych i rewitalizacją tradycyjnej kultury polskiej wsi. Od 2014 roku koordynuje ogólnopolski program Instytutu Muzyki i Tańca „Akademia Kolberga”.

  Zbigniew Mieruński – trener, superwizor, animator społeczno-kulturalny, ekspert ds. rozwoju lokalnego i animacji społeczno-kulturalnej, ponad 16-letnie doświadczenie trenerskie, szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu: diagnoza zasobów i potrzeb, partnerstwa lokalne, planowanie strategiczne samorządów i instytucji kultury, pisanie projektów, aktywizacja i organizowanie społeczności lokalnych, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, partycypacji społecznej i współpracy międzynarodowej. Od 1998 roku związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Przez 17 lat był dyrektorem Domu Kultury w Gołdapi. Pomysłodawca i realizator kilkudziesięciu projektów kulturalnych i społecznych na Mazurach. Współpraca trenerska z partnerami zagranicznymi ­– Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdowa, Litwa, Ukraina i Gruzja. Prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny działającego na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego i ekonomicznego północno-wschodnich Mazur. Artysta – maluje, rysuje, tworzy obiekty artystyczne. Właściciel Pracowni Sztuki Społecznej.

  Beata Matyskiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie opowie o przykładach swojej działalności – wykorzystaniu motywów z tradycyjnych tkanin w streetarcie, wykorzystania truskawek do tworzenia wydarzeń kulturalnych i angażowania społeczności, promocji historii i innych działaniach związanych z tworzeniu oferty kulturalnej opartej o lokalne zasoby. 

  Damian Dworakowski – koordynator projektów, m.in. Podlaski Pomost Kultury, Podlaska Pracownia Digitalizacji, Paleta Kultur Podlasia, Festiwal Światła i Sztuki Ulicy. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, animator NCK w ramach programu Dom Kultury +.

  Linki

  Media Społecznościowe