Przejdź do głównej treści

Konkurs 2019 - nabór wniosków i spotkania informacyjne

Rusza IV edycjia Konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury.
Projekt Podlaski Pomost Kultury realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.
 
IV edycja Konkursu skupia się na wspieraniu projektów dotyczących kultury lokalnej, tradycyjnej, ludowej. Zgłaszane i realizowane projekty powinny dotyczyć wykorzystania lokalnej kultury, zarówno materialnej, jak i niematerialnej, do zaangażowania dzieci i młodzieży w działania. Projekty powinny w interesujący dla odbiorców sposób prezentować kulturę lokalną i zachęcać do jej poznawania, rozwijania czy adaptacji. Dotyczy to zwiększania wiedzy i dostępności lokalnych historii, obrzędów, tradycji, dziedzictwa materialnego i innych aspektów kultury lokalnej.
 
Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) zaakceptowanie treści:
 • Regulaminu,
 • Formularza wniosku konkursowego – załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • Wytycznych do projektów – załącznik nr 2 do Regulaminu,
 • Wydatków kwalifikowanych w projekcie – załącznik nr 3 do Regulaminu,
 • Wzoru umowy – załącznik nr 4 do Regulaminu.
2) przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną poprawnie wypełnionego formularza wniosku konkursowego, z opisem projektu, w terminie od 4 lipca do 21 lipca 2019 r. – wyłącznie na adres e-mail pomost@woak.bialystok.pl
3) wzięcie udziału w badaniu społecznym dotyczącym diagnozy stanu edukacji kulturowej na terenie województwa podlaskiego.

Każdy uczestnik może przygotować i zgłosić do konkursu jeden Projekt. Realizacja projektów musi rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2019 r., a zakończyć – w zakresie realizacji działań projektowych – do 27 października 2019 r. Całkowity koszt zgłaszanego Projektu winien mieścić się w przedziale od 4 000 zł do 15 000 zł brutto.
 
Zachęcamy również do udziału w spotkaniach podczas których opowiemy o zasadach konkursu regrantingowego, wytłumaczymy jak należy wypełnić wniosek i jakie projekty kwalifikują się do realizacji.
Harmonogram spotkań informacyjnych:
 • Bielsk Podlaski – 11 lipca, godz. 10:00 w Bielskim Domu Kultury, ul. Kopernika 3
 • Hajnówka – 11 lipca, godz. 13:00  w Hajnowskim Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4
 • Augustów – 12 lipca, godz. 10:00 w Miejskim Domu Kultury w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9
 • Grajewo – 15 lipca, godz. 10:00 w Grajewskim Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 20
 • Mońki – 15 lipca, godz. 13:00 w Monieckim Ośrodku Kultury, Ul. Białostocka 25
 • Łomża – 16 lipca, godz. 10:00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży, ul. Małachowskiego 4
 • Wysokie Mazowieckie – 16 lipca, godz. 13:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Ludowa 15
 • Sokółka – 17 lipca, godz. 14:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1
 • Białystok – 18 lipca, godz. 10:00, WOAK w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Damian Dworakowski,
tel. 85 740 37 26,
e-mail: d.dworakowski@woak.bialystok.pl
oraz inni upoważnieni pracownicy WOAK w Białymstoku.

Linki

Media Społecznościowe