Przejdź do głównej treści

Bardzo Młoda Kultura – wyniki konkursu!

Edycja 2019 konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokalne projekty Edukacji Kulturowej” realizowanego w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury została rozstrzygnięta. 112 000 złotych przeznaczone zostanie na realizację w 2019 roku 15 projektów z terenu całego województwa.

W obradach jury brali udział: Karolina Radłowska, Aleksander Lysko, Ryszard Michalski, Joanna Gaweł oraz Elżbieta Półkośnik. Członkowie komisji poddali ocenie 26 wniosków aplikacyjnych, które wpłynęły do WOAK-u w Białymstoku do dnia 21 lipca 2019 roku.

Projekt Podlaski Pomost Kultury realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:
Damian Dworakowski,
tel. 85 740 37 26,
e-mail: d.dworakowski@woak.bialystok.pl
oraz inni upoważnieni pracownicy WOAK w Białymstoku.

Linki

Media Społecznościowe