Przejdź do głównej treści

Konferencja podsumowująca IV edycję BMK

KULTURA LUDOWA – TRADYCJA, ANIMACJA, INSPIRACJA
Konferencja podsumowująca IV edycję konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej”
w ramach programu Bardzo Młoda Kultura - woj. podlaskie

29 października 2019 r.
godz. 10:00-15:00
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Spodki, ul. św. Rocha 14

Kultura ludowa, to suma wytworów ukształtowanych w ramach wiejskiej społeczności lokalnej. Pochylając się nad tym tematem we współczesnym odniesieniu, patrzymy na niego świeżym spojrzeniem. Fundament tradycji ewoluuje w dzisiejszym świecie, gdzie zatraca się granica dawnych warstw społecznych, a jednocześnie jest ogromną bazą inspiracji. Obecnie jest to element lokalnej identyfikacji w odniesieniu do przeszłości, aczkolwiek kształtowany na nowo. Idea przyświecająca tegorocznemu projektowi Bardzo Młoda Kultura to odnajdywanie śladów ludowości w swoich społecznościach i przepuszczanie jej przez indywidualny pryzmat.
Celem Konferencji podsumowującej tegoroczny projekt Bardzo Młodej Kultury będzie wymiana myśli, doświadczeń, poglądów oscylujących w dziedzinie ludowości. Planujemy przedstawienie zrealizowanych działań, wykłady, warsztat wykorzystujący metodę design thinking, diagnozę kultury i spotkanie z koordynatorami projektów regrantingowych. To bogata propozycja nowej wiedzy i inspiracji tematem kultury ludowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

WAŻNE INFORMACJE

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona do 80 uczestników.
 2. Organizator zapewnia wszystkie materiały niezbędne do realizacji konferencji oraz poczęstunek.
 3. Dojazd do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku leży po stronie uczestników.

DO KOGO KIEROWANA JEST KONFERENCJA?

 1. Konferencję kierujemy do osób, zajmujących się edukacją kulturową, prowadzących działania kulturalne, nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych, firm prywatnych i innych animatorów kultury i edukatorów działających w sferze kultury i edukacji na terenie województwa podlaskiego.
 2. Ze względu na limit miejsc z jednej instytucji mogą zostać przyjęte do udziału w konferencji dwie osoby.

W JAKI SPOSÓB I KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ?

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ 
 2. Konferencja odbywać się będzie w godzinach 10:00-15:00 w Białymstoku w Spodkach WOAK, ul. św. Rocha 14.
 3. Liczba miejsc jest ograniczona do 80 uczestników. Zgłoszenie udziału w konferencji równoznaczne jest z obowiązkiem uczestnictwa.
 4. Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesyłać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Zapisy na konferencję trwają do dnia 25 października 2019 r. do godz. 24:00.
 5. W trakcie zgłoszenia za pośrednictwem formularza elektronicznego należy bezwzględnie kierować się instrukcjami zawartymi w pytaniach.

PROGRAM:

 • 9:30 Rejestracja uczestników
   
 • 10:00 Rozpoczęcie konferencji
  Barbara Bojaryn-Kazberuk, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
  Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Narodowego Centrum Kultury
   
 • 10:15 Podsumowanie i prezentacja działań zrealizowanych w ramach tegorocznej edycji projektu Bardzo Młoda Kultura
  Elżbieta Półkośnik, Koordynator projektu – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

 • 10:40 Kultura ludowa – tradycja i współczesność – wykład
  dr Karolina Radłowska – Zakład Socjologii Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku

 • 11:10 Przerwa kawowa

 • 11:40 Jak podchodzić do wyzwań w obszarze kultury wykorzystując metodę Design Thinking
  Marcin Nawrocki i Maciej Sawicki
   
 • 12:50 Raz na ludowo! Projekty edukacyjne Muzeum w Bielsku Podlaskim – wykład
  Alina Dębowska – kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim

 • 13:20 Kondycja edukacji kulturowej w województwie podlaskim – Diagnoza
  dr Maciej Białous – Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”

 • 13:45 Zakończenie konferencji
   
 • 14:00 Lunch 

INFORMACJI NA TEMAT KONFERENCJI UDZIELA:
Agnieszka Jakubicz
a.jakubicz@woak.bialystok.pl
85 740-37-11

Elżbieta Półkośnik
e.polkosnik@woak.bialystok.pl
85 740-37-26

Linki

Media Społecznościowe