Przejdź do głównej treści

Diagnoza stanu edukacji kulturowej w woj. podlaskim

Niniejszy raport podsumowuje dane zebrane w ramach diagnozy stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim, realizowanej przez Zespół złożony z pracowników Fundacji SocLab oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku — Operatora Programu Podlaski Pomost Kultury w roku 2019. Zasadniczym celem badania jest diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim, szczególnie w kontekście działań prowadzonych w latach 2016-2018 w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura / Podlaski Pomost Kultury.

Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentami analizującymi potrzeby szkoleniowe kadr kultury oraz wybrane problemy zarządzania instytucjami kultury w województwie podlaskim wobec Programu „Podlaski Pomost Kultury”.

Linki

Media Społecznościowe