Przejdź do głównej treści

Zakończyły się projekty regrantingowe w ramach BMK

Program Bardzo Młoda Kultura jest już doskonale znany animatorom kultury i edukatorom w województwie podlaskim. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wraz z Narodowym Centrum Kultury prowadzi go już czwarty rok. BMK to szkolenia i warsztaty dla animatorów, instruktorów i nauczycieli, diagnoza stanu edukacji kulturowej w regionie i finansowanie lokalnych projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

W tym roku na konkurs w ramach BMK wpłynęło 26 projektów, spośród których zrealizowano 15. Łącznie WOAK przeznaczył na nie 112 tysięcy złotych. Projekty były, jak zwykle, przeróżne. W tym roku dzieci i młodzież z województwa podlaskiego uczestniczyły w zajęciach, na których poznawały historię lokalną, uczyły się szydełkowania, modelowania przestrzennego 3D, tkactwa, plecionek, tańca, zabaw tradycyjnych, obrzędów, pieśni fotografii, animacji poklatkowej, tworzenia filmów, strojów czy maskotek. W ramach projektów odbywały się też wystawy, a także warsztaty dziennikarskie, teatralne, wokalne, muzyczne i wizualne.

Główne założenie Bardzo Młodej Kultury to zaangażowanie lokalnych społeczności, a zwłaszcza najmłodszych, w kulturę i edukację – tłumaczy Elżbieta Półkośnik, koordynator BMK z WOAK-u. – Dlatego stawialiśmy na aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży we wszystkich etapach realizacji projektów. A żeby to się udało, działania muszą być po prostu atrakcyjne, oryginalne i innowacyjne, a także dopasowane do wieku uczestników.

Lokalni organizatorzy projektów podkreślają, że projekty miały dodatkowe, nieprzewidziane korzyści. To między innymi duże zintegrowanie społeczności, zaangażowanie rodziców i dziadków, rozbudzenie różnych pasji u dzieci, np. muzycznych czy fotograficznych, zainteresowanie często zapomnianym dziedzictwem regionalnym. Nie wolno też przecenić wartości współpracy środowisk oświaty i kultury: edukatorów i animatorów kultury. Dzięki bliższemu poznaniu się i wspólnym działaniom mogą teraz lepiej nauczać młodych ludzi korzystać z oferty kulturalnej i co więcej – także ją tworzyć.

To pierwszy rok drugiej edycji Bardzo Młodej Kultury. Program będzie kontynuowany przez następne dwa lata. To z pewnością dobra wiadomość dla animatorów i nauczycieli – dzięki BMK mają oni realną szansę na wdrożenie świetnych pomysłów, na które zwykle brakuje w budżecie szkoły czy placówki kultury pieniędzy. 

Media Społecznościowe