Przejdź do głównej treści

Rusza konkurs na projekty lokalne! BMK w woj. podlaskim.

Rusza V edycja Konkursu „Zapraszamy do Gry – lokalne projekty edukacji kulturowej” realizowanego w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim.

Tegorocznym tematem wiodącym w zadaniu Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim jest „kultura u!ważna”. Ma on znaczenie wielowymiarowe. Po pierwsze, odnosi się do obecnej sytuacji związanej z ograniczeniami w tworzeniu i odbiorze kultury z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2, po drugie, jest zachętą do refleksji nad jakością naszego życia na wielu płaszczyznach, szczególnie nad budowaniem trwałych więzi i relacji z drugim człowiekiem oraz otoczeniem. Kultura u!ważna daje przestrzeń na naukę uważności, a więc pełnej obecności, głębokiego, świadomego przeżywania i refleksji, na docieranie do korzeni – inspirację naturą, pracami i zabawami poprzednich pokoleń, budowaniem więzi, dostrzegania tego, co ważne, reagowania na problemy w czasach pandemii, podnoszenia bezcennej roli współpracy. Ponadto chcemy wspólnie szukać rozwiązania problemu wynikającego z przeniesienia życia edukacyjnego i kulturalnego do sieci. Współczesne pokolenie, osadzone w epoce szybkich zmian cywilizacyjnych, wyjątkowo potrzebuje zwolnienia, refleksji, aby nauczyć się funkcjonować w sposób nie jak najszybszy, ale jak najlepszy. Zależy nam na tym, aby wiedza i zdobyte umiejętności przez dzieci i młodzież pomogła im w świadomym uczestnictwie w kulturze i społeczeństwie oraz aktywnym jej współtworzeniu.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 1. zaakceptowanie treści:
  Regulaminu,
  Formularza wniosku konkursowego – załącznik nr 1 do Regulaminu,
  Wytycznych do projektów – załącznik nr 2 do Regulaminu,
  Wydatków kwalifikowanych w projekcie – załącznik nr 3 do Regulaminu,
  Wzoru umowy – załącznik nr 4 lub 4a do Regulaminu;

 2. przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną poprawnie wypełnionego formularza wniosku konkursowego, z opisem projektu, w terminie od 29.05.2020 r. do 21.06.2020 r. – wyłącznie na adres e-mail bmk@pikpodlaskie.pl;

 3. wzięcie udziału w badaniu społecznym dotyczącym diagnozy i ewaluacji dotyczących stanu edukacji kulturowej na terenie województwa podlaskiego.

Każdy uczestnik może przygotować i zgłosić do konkursu jeden Projekt. Całkowity koszt zgłaszanego Projektu winien mieścić się w przedziale od 2 000 zł do 15 000 zł brutto.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki projektu: Elżbieta Półkośnik i Katarzyna Zagłoba,
tel. 85 740 37 26, e-mail: bmk@pikpodlaskie.pl.

„Podlaski Instytut Kultury dokonał zmiany w załączniku nr 4 – umowy o współpracy i 4a – umowy o współrealizacji, polegającej na zmianie zapisów w § 6 w/w umów w zakresie  dotyczącym danych osobowych.” 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 – Formularz wniosku konkursowego
Załącznik nr 2 – Wytyczne do projektów
Załącznik nr 3 – Wykaz wydatków kwalifikowanych w projekcie
Załącznik nr 4 – Wzór umowy o współpracy
Załącznik nr 4a – Wzór umowy o współrealizacji


Zadanie Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim realizowane jest przez Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021.

Linki

Media Społecznościowe