Przejdź do głównej treści

Kontakt

Bardzo Młoda Kultura w woj. podlaskim

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
Dział Projektów
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8
tel. 85 740-37-26
www.bmkpodlaskie.pl 
bmk@pikpodlaskie.pl

Media Społecznościowe