Przejdź do głównej treści

„Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie podlaskim”

Tę publikację powinien mieć każdy, kto zajmuje się kulturą i oświatą!. „Edukacja kulturowa w województwie podlaskim” to pierwszy taki raport i pierwsze kompleksowe badanie w naszym regionie, opublikowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury. Badanie na zlecenie WOAK przeprowadził zespół badawczy Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Naukowcy przeprowadzali wywiady, ankiety, analizowali dokumenty samorządów, badali strategie, statystyki, poznawali opinie przedstawicieli instytucji kultury, władz samorządowych, nauczycieli i pedagogów, a także niezależnych animatorów. "Wyniki badań zawarte w publikacji stanowią niezwykle cenne kompendium wiedzy z zakresu edukacji kulturowej w regionie – podkreśla Cezary Mielko, dyrektor WOAK. – Są niejako drogowskazem, co powinniśmy robić, by uczyć młodzież uczestniczyć w kulturze, zarówno korzystać z oferty kulturalnej, jak i ją tworzyć".

I tak konieczne staje się między innymi:
- stworzenie mapy zasobów województwa podlaskiego (animatorzy kultury, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, infrastruktura, finanse, „dobre praktyki”) oraz narzędzi ułatwiających ich wykorzystywanie (np. portale/aplikacje internetowe, cykliczne spotkania praktyków, publikacje);
- wzmacnianie kompetencyjne i finansowe lokalnych liderów kultury (związanych z różnymi rodzajami podmiotów, nie tylko z instytucjami kultury)
- wsparcie instytucjonalne (doradztwo, warsztaty i szkolenia) dla tych obszarów województwa, w których potencjał rozwoju kultury i poziom edukacji kulturowej jest najmniejszy;
- podwyższanie kompetencji lokalnych kadr kultury w zdobywaniu środków zewnętrznych na działania z zakresu edukacji kulturowej, przede wszystkim na obszarach peryferyjnych województwa;
- zacieśnienie współpracy międzysektorowej w zakresie edukacji kulturowej w województwie podlaskim (przede wszystkim między środowiskiem kultury i oświaty, między organizacjami pozarządowymi a samorządami);
- wykorzystywanie specyfiki lokalnej do działań z zakresu edukacji kulturowej; zachęcenie do wykorzystywania tradycyjnego i współczesnego zróżnicowania kulturowego regionu jako punktu wyjścia do działań z edukacji kulturowej.

To tylko niektóre rekomendacje powstałe w wyniku analizy zebranych informacji. Są one niezwykle istotne dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, który od roku realizuje projekt Podlaski Pomost Kultury, w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, przygotowanego wspólnie z Narodowym Centrum Kultury. Podlaski Pomost Kultury będzie kontynuowany w kolejnych dwóch latach, dlatego też przeprowadzona po raz pierwszy szczegółowa diagnoza zasobów i potrzeb w regionie jest tak cenna. Pozwoli ona na precyzyjne przygotowanie działań – warsztatów, szkoleń, konkursów – które będą odpowiedzią na konkretne lokalne zapotrzebowanie.
Powered by

Linki

Media Społecznościowe